Agora Seminar van start

(Willemien Schenkeveld, Noord Hollands Dagblad, 08-09-2015)

TafelmeppenSteeds meer basisschoolkinderen in Zaanstad kunnen op zaterdag of doordeweeks extra lessen taal of reken krijgen. Of dit ook in Zaanstad-Noord gaat gebeuren, hangt van de gemeente af. Op basisschool Kleurenpracht in Peldersveld zijn ze er dit weekeinde weer mee begonnen: alle kinderen van groep 1 tot 8 kunnen zich op zaterdag laten bijspijkeren.
„Vorig jaar zijn we er op proef mee begonnen en de belangstelling is groot”, zegt directeur Ilse Lamers. „Ouders voelen de behoefte aan extra scholing voor hun kinderen en kinderen zijn enthousiast.” De kleintjes van groep 1 krijgen spelenderwijs woordenschattraining. Voor de oudere groepen is er rekenen en begrijpend lezen.

Ook drie openbare scholen in het zuiden van Zaanstad – De Gouw, het Eiland en de Voorzaan bieden deze service voor het alweer derde jaar. Al deze scholen maken gebruik van de diensten van Made by Motion, dat docenten levert voor de extra lessen.

Taalachterstand

Bovendien gaat in Zaanstad-Zuid weer de Brede School Academie (BSA) van start, het nieuwe initiatief dat dit jaar voorjaar zijn geboorte beleefde. Niet op zaterdag, maar op twee doordeweekse middagen krijgen leerlingen hier extra lessen taal, lezen en kennis van de wereld.
De BSA is bestemd voor getalenteerde kinderen uit de groe6, 7 en 8, die havo of vwo aankunnen maar met een taalachterstand kampen. Ze mogen alleen meedoen als ze beloven zich goed in te zetten. Bijna alle kinderen hebben het programma vorig jaar volgehouden, vertelt schoolleider Maarten Catney van de BSA. „Voor eentje was het toch te moeilijk. En een ander kwam niet altijd en maakte niet altijd huiswerk.” Verder is iedereen gebleven. Wel is van de achtste-groepers afscheid genomen en zijn er weer nieuwe zesdegroepers geselecteerd.
De Schoolbesturen Zaan Primair (openbaar), Agora (christelijk) en De Roos (islamitisch) willen de BSA graag ook in Zaanstad-Noord opzetten. Of en wanneer dat gebeurt, hangt af van de gemeente die alle extra lessen betaalt uit de onderwijsachterstandsgelden. De gemeente Zaanstad is op zich zeer geïnteresseerd in de BSA – burgemeester Faber komt er binnenkort op bezoek. Maar de gemeente houdt verder een slag om de arm, „De eerste tekenen zijn positief, maar we willen goed weten hoe effectief dit onderwijs echt is, voor we een besluit nemen”, zegt een gemeentewoordvoerster.