BEGRIJPEND LEZEN

cachedimage
thema Vincent van Gogh

Om teksten beter te kunnen begrijpen worden er in de lessen begrijpend lezen verschillende leesstrategieën geoefend.

Voorspellen
De leerling leert de inhoud van een tekst te voorspellen door de titel en kopjes te lezen en foto’s en afbeeldingen te bekijken.

 

Wat weet ik al over het onderwerp?
Door een thematisch lesaanbod leert de leerling veel over een thema. Voorkennis helpt bij het begrijpen van een tekst.  Voor, tijdens en na het lezen leert de leerling verbanden te leggen tussen wat de leerling al weet en nieuwe informatie uit de tekst.

20170307_225027
Mindmap tekst Vincent van Gogh

Mindmappen en begrijpend lezen.
Het maken van een Mindmap is een manier om een samenvatting te maken. De leerling leert zichzelf vragen te stellen, verbanden te leggen en belangrijke informatie te ordenen. Een Mindmap kan ook gebruikt worden om de informatie uit het hoofd te leren of gebruikt worden als ondersteuning bij een presentatie.

20161024_093714
Mindmap

 

Verhelderen van de tekst
De leerling leert om met behulp van een Mindmap associatiewoorden te bedenken bij moeilijke woorden. Op deze manier wordt de woordenschat vergroot.

MBM gaat ervan uit dat kinderen allemaal op hun eigen manier intelligent zijn en vanuit die intelligenties het beste in staat zijn om te leren. Op basis van de theorie ‘Meervoudige Intelligentie’ wordt een variatie van verschillende werkvormen aangeboden tijdens de workshop begrijpend lezen. Kinderen worden uitgedaagd en ontdekken dat lezen leuk is!

Met de schoolorganisatie worden de doelgroepen,  doelstellingen en werkvormen vooraf besproken!   

Workshop BEGRIJPEND LEZEN “IK DOE HET ZO!”

aantal lessen: 8 à 10 lessen
lesduur: 1,5 uur
doelgroep: groepen 4 (nieuwe workshop !), 5- 6, 7- 8
*Aanvragen van meerdere lesuren uit dezelfde categorie (taal, rekenen, theater, dans…) worden bij voorkeur als blokuur (aaneengesloten lesuren) ingepland. 

 

Deze workshop is uitgevoerd op de volgende basisscholen

wpc1a57596

– Basisschool Kleurenpracht
– Basisschool Willibrord
– Basisschool Paus Joannes
– Basisschool De Tamarinde
– Basisschool De Voorzaan
– Basisschool Hannie Schaft
– Basisschool Het Kogerveld
– Coalitie ’t Kalf (De Jagersplas en De Vuurvogel)
– Basisschool Het Eiland
– Coalitie Poelenburg (De Tamarinde en Paus Joannes)
– Basisschool De Gouw Noorderven
– Basisschool De Gouw Wibautstraat
– Basisschool De Delta
– Coalitie Westerwatering (De Rietvink en Het Baken)
– Basisschool Herman Gorter