MADE BY MOTION

fotoMar
Marianne d’Fonseca

Made by Motion geeft gedurende het hele schooljaar workshops op verschillende basisscholen in de Zaanstreek en omstreken. Made by Motion biedt een uitgebreid programma: plusprojecten, rekenen, taal, dans, musical, schoolpleinspelletjes en sociale vaardigheidstrainingen (Rots & Water) uitgevoerd door ervaren en deskundige docenten.

Leer Speel Dans Ontmoet zijn de pijlers van Made by Motion. Made by Motion streeft ernaar deskundige, didactische en gespecialiseerde workshops te leveren waarin kinderen met plezier werken aan hun ontwikkeling. Made by Motion creëert een positieve leeromgeving en leersituaties waarin het kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Tijdens de workshops is er aandacht en ruimte voor samenwerking, respect, zelfexpressie en creativiteit.

Made by Motion is in 2011 opgericht door Marianne d’ Fonseca . In 1991 behaalde zij haar onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs. Zij specialiseerde zich op het gebied van onderwijs, dans, sport, sociale vaardigheidstrainingen en startte haar eigen dansschool Kids Moves. De specialisaties en ervaringen vormen de basis voor de manier waarop de verschillende workshops en projecten zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd.

BY MOTION

By Motion is het onderdeel van Made by Motion dat zich richt op de professionalisering en persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten en managers. De workshops worden verzorgd door Marianne en Michael d’ Fonseca i.s.m. ervaren trainers. Michael d’Fonseca specialiseerde zich na zijn studie klinische psychologie in het oplossingsgerichte denken en werken. In 2000 werd hij getraind en gecertificeerd door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg, de grondleggers van de oplossingsgerichte benadering. Naast therapie en coaching legde hij zich toe op de ontwikkeling en professionalisering van managers, professionals en teams in zowel het bedrijfsleven als het onderwijs.

 

mike
Michael d’Fonseca

Op deze website kunt u de verschillende workshops en projecten van Made by Motion en By Motion vinden. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan horen wij dat graag. Wij zien uit naar een succesvolle samenwerking met uw organisatie.

 

Met vriendelijke groet,
Marianne d’Fonseca
Michael d’Fonseca

Logo MBM facebook
www.madebymotion.nl info@madebymotion.nl 06 423 243 04

 

 

certificering