MADE IN ENGLAND

In de workshop Made in England maken de leerlingen kennis met de Engelse taal d.m.v. muziek, spel en drama. Daarnaast gebruikt MBM voor de bovenbouw (groepen 6-8 ) de lesmethode What’s up en voor de middenbouw (groepen 4-5) Engels met Raaf. De herkenbare thema’s als familie en school zorgen ervoor dat de kinderen openstaan voor het Engels.

De workshop wordt afgesloten met een ‘High Tea’ waarbij de kinderen hun Engelse taalvaardigheid kunnen laten zien en horen aan belangstellenden die hiervoor zijn uitgenodigd.

Workshop Made in England
Engels met Raafhigh-tea

aantal lessen: 8 à 10 lessen
lestijd: 1,5 uur
doelgroep: groepen 4-5

Workshop Made in England
What’s up

aantal lessen: 8 à 10 lessen
lestijd: 1,5 uur
doelgroep: groepen 6-8
*Aanvragen van meerdere lesuren uit dezelfde categorie (taal, rekenen, theater, dans…) worden bij voorkeur als blokuur (aaneengesloten lesuren) ingepland.

 

Deze workshop is uitgevoerd op de volgende basisscholen

– Basisschool De Gouw
– Coalitie Rosmolenwijk (Willibrord, De Saenparel, In ’t Veld)
– Tamarinde