REKENEN

RekenAcademieIn de workshop Rekenen wordt gewerkt aan het automatiseren, memoriseren en het oplossen van redactiesommen. De didactische werkvormen dagen de leerling uit tot actief leren. Daarbij wordt gestreefd naar een pedagogisch klimaat waarin kinderen ervaren dat leren leuk is!

Met de schoolorganisatie worden de doelgroepen,  doelstellingen en werkvormen vooraf besproken!   

 

Workshop REKENEN “IK DOE HET ZO!”

Aantal lessen: 8 à 10 lessen
Lesduur: 1,5 uur
Doelgroep: groepen 5, 6, 7 en 8
*Aanvragen van meerdere lesuren uit dezelfde categorie (taal, rekenen, theater, dans…) worden bij voorkeur als blokuur (aaneengesloten lesuren) ingepland. 

De workshop is uitgevoerd op de volgende basisscholen

– Basisschool Het Kogerveld
– Coalitie ’t Kalf (De Jagersplas en De Vuurvogel)
– Basisschool De Delta
– Basisschool De Tamarinde
– Basisschool Paus Joannes
– Basisschool Willibrord
– Basisschool De Voorzaan
– Basisschool Het Eiland
– Basisschool De Gouw
– Basisschool Herman Gorter
– Coalitie Westerwatering (De Rietvink en Het Baken)