Rots & Water

Rots & Water als lesaanbod in het basisonderwijs

RW_01

U kunt als schoolleider ervoor kiezen om naast het gewone lesaanbod de Rots & Watertraining aan te bieden aan één of meerdere groepen op uw school. Na een intakegesprek met de groepsleerkracht en IB’er wordt het lesaanbod en gezamenlijke doelen besproken.

Aantal lessen: 10
Laatste les: eindpresentatie  voor ouders en belangstellenden
Doelgroepen: 1 t/m 8
Locatie: speellokaal of gymzaal (voorkeur)

Op aanvraag: elke les wordt afgesloten met een nabesprekingen met desbetreffende groepsleerkracht(en)

 

Weerbaarheid en sociale vaardigheden trainingJongenMeisjeMetLogo01_230x182
Rots & Water is een actieve training waarin jongens en meisjes met oefeningen en spelletjes hun weerbaarheid en sociale vaardigheden ontwikkelen.

Bij Rots & Water staat de rots voor stevigheid, een harde afweer en een sterk karakter. Met rots eigenschappen kun je bijvoorbeeld omgaan met groepsdruk en pest gedrag.

FotoosRW_02

Water staat voor open staan voor een ander, terwijl je bewust bent van je eigen gevoelens en ideeën. Vanuit zelfvertrouwen kun je met anderen samenwerken, vriendschappen sluiten en communiceren.

FotoosRW_03Door de Rots & Water training voelen kinderen zich veiliger en staan steviger in hun schoenen. Ze leren hun eigen kracht te vergroten en te beheersen. Ze leren om met respect en gevoel  om te gaan met zichzelf en de kinderen om hen heen. Na afloop van de training kunnen zij moeilijke situaties beter het hoofd bieden door flexibel te zijn als water en wanneer nodig, stevig als een rots.

Het Rots en Waterprogramma is ontwikkeld door Freerk Ykema. Voor meer informatie bezoek de website van het Rots & Waterinstituut.