SPELEN MET TAAL

rupsje-nooitgenoeg-karIn de lessen van de taalworkshop Spelen met taal staat één thema of prentenboek centraal. De workshop is ontwikkeld vanuit de overtuiging dat alle kinderen op hun eigen manier intelligent zijn en vanuit die intelligentie het beste in staat zijn om te leren  (Meervoudige Intelligentie). In de lessen werken de kinderen aan hun taalontwikkeling door middel van dramalessen, beeldende vorming,  spel, stellessen, muziek en dans. Op deze wijze ervaren kinderen tevens dat leren leuk is!

In de laatste lessen werken de kinderen aan een presentatie waarvoor ouders en overige belangstellenden worden uitgenodigd.

woeste willemWorkshop SPELEN MET TAAL

aantal lessen: 8 à 10 lessen
lestijd: 1,5 uur
doelgroep: groepen 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
*Aanvragen van meerdere lesuren uit dezelfde categorie (taal, rekenen, theater, dans…) worden bij voorkeur als blokuur (aaneengesloten lesuren) ingepland.

 

 

 

de kleine indiaanDe workshop is uitgevoerd op de volgende scholen

– Coalitie ’t Kalf (De Jagersplas en De Vuurvogel)
– Basisschool Het Kogerveld
– Basisschool De Voorzaan
– Basisschool De Spiegel
– Basisschool De Delta
– Basisschool De Spiegel
– Coalitie Westerwatering (De Rietvink / Het Baken)
– Basisschool Kleurenpracht
– Basisschool De Pionier
– Basisschool Willibrord