ZATERDAG ACADEMIE

ZaterdagAcademie

Made by Motion heeft ruime ervaring in het opzetten en organiseren van academies en zet ervaren en deskundige docenten in. In samenwerking en overleg zorgt Made by Motion voor een professioneel lesaanbod.

In november 2013 startte de eerste Zaterdagacademie in Zaanstad. Na een selectie en sollicitatie procedure kregen de kinderen uit de groepen 6 t/m 8 de gelegenheid op zaterdag rekenlessen te volgen. De academie was bijzonder succesvol. In samenwerking met de schoolbesturen startte in 2014 en 2015 op meerdere basisscholen een Zaterdagacademie. De gemeente financierde de academies uit het budget van het onderwijsachterstandenbeleid.

EEN SCHOOLJAAR IN TWEE BLOKKEN

Een schooljaar van de Zaterdagacademie bestaat uit twee blokken. Het eerste blok start in september en eindigt in februari. Het tweede blok start in maart en eindigt in juni.

DE SELECTIEPROCEDURE

Op basis van de laatst gemaakte vaardigheidsscore CITO, de leerbaarheid en de motivatie van de leerlingen, wordt door de interne begeleiders van de scholen de doelgroep samengesteld. Dit gebeurt in overleg met de directie en de leerkrachten.

REKENEN EN TAAL

Op de Zaterdagacademie worden reken- en taallessen gegeven aan de groepen 1 t/m 8. De inhoud en doelstellingen van de rekenlesblokken zijn gebaseerd op de leerlijnen rekenen van de doelgroepen en de vaardigheden die CITO toetst. De inhoud en doelstellingen van de lessen begrijpend lezen voor de groepen 5 t/m 8 zijn gebaseerd op het  toepassen van de leesstrategieën en het vergroten van de woordenschat. In de lessen Spelen met taal voor de groepen 1 t/m 4 wordt gewerkt aan de taalontwikkeling van het kind. Meer informatie kunt u vinden bij de beschrijvingen van het lesaanbod Rekenen, Begrijpend lezen en Spelen met taal.

MBM kiest voor didactische werkvormen waarin samenwerking, uitdaging, werkhouding, zelfbeeld en actief leren gestimuleerd wordt. Allemaal ingrediënten die er voor zorgen dat kinderen ervaren dat leren leuk is en die bijdragen het verbeteren van de leerresultaten.