PRENTENBOEKENDANS

Aadje_Piraatje_2Made by Motion heeft een serie prentenboeken uitgewerkt, waarbij muziek en dans aansluiten bij het verhaal en thema van het boek. In de lessen waarin het prentenboek ‘Aadje Piraatje’ centraal staat hijsen de kinderen de zeilen en boenen het dek. Kinderen leren zich in te leven in het verhaal en woorden krijgen meer betekenis. Door beweging en beleving beklijven begrippen beter en krijgt het kind inzicht in zichzelf. Het vergroot de woordenschat en de wereld om zich heen: één van de speerpunten in het onderwijs die betrekking heeft op kinderen met een taalachterstand. Een goede reden om Prentenboekendans in te zetten! Want lezen en dansen is leuk!

 

Workshop PRENTENBOEKENDANSaadje piraatje

Aantal lessen: 8 à 10 lessen
Lesduur: 1 uur
Doelgroep: groepen 1-2

De laatste les wordt afgesloten met een presentatie voor belangstellenden
*Aanvragen van meerdere lesuren uit dezelfde categorie (taal, rekenen, theater, dans…) worden bij voorkeur als blokuur (aaneengesloten lesuren) ingepland. 

 

De workshop is uitgevoerd op de volgende basisscholen

– Basisschool De Gouw
– Basisschool Kleurenpracht
– Basisschool Paus Joannes
– Basisschool De Oceaan
– Basisschool De Spiegel
– Coalitie ’t Kalf (De Jagersplas en De Vuurvogel)
– Basisschool Herman Gorter
– Basisschool De Piramide
– Basisschool De Dijk
– Coalitie Rosmolenwijk (Willibrord, De Saenparel, In ’t Veld)
– Coalitie Westerwatering (De Rietvink en Het Baken)
– Basisschool De Pionier
– Basisschool Toermalijn
– Basisschool Theo Thijssen